ANHVAEM

WOULD YOU WAIT FOR ME FOREVER?
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Code trang hòang bài viết + chữ ký

Go down 
Tác giảThông điệp
tuongthomhnhp
ADMIN
ADMIN
avatar

POSTS : 2296
Points : 2147483647
Reputation : 0
Join date : 03/10/2011
Age : 25
Đến từ : tiến thắng mê linh hà nội

TÌNH YÊU CHO MỌI NGƯỜI
GAME:
CC:

Bài gửiTiêu đề: Code trang hòang bài viết + chữ ký   Mon Nov 21, 2011 10:58 pm

[spoiler]<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="800" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->

<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->

<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>

<td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN insert_plus_menu -->
<td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
<span class="gensmall bold">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
</span>
</td>
<!-- END insert_plus_menu -->
</tr>
</table>


<table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop11.jpg"
width="49" height="24" alt=""></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop12.jpg" width="100%">
</td>
<td align="right">
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop10.jpg"
width="49" height="24" alt=""></td>
</tr></table>


<table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen11.jpg"
width="183" height="44" alt=""></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen10.jpg" width="100%">
</td>
<td align="right">
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen12.jpg"
width="35" height="44" alt=""></td>
</tr></table>
<table id="Table_03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/ptraio10.jpg">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/ptraio10.jpg"></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="100%">



<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="catHead" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%" class="noprint"></td>

<td align="center" nowrap="nowrap"
class="t-title"> <h1 class="cattitle"><!--
google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--
google_ad_section_end --></h1></td>

<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
</tr>
{POLL_DISPLAY}
<tr>
<th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="185px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
<th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
</tr>
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="185">

<span class="postdetails poster-profile">

<table id="Table_01" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
<tr>
<td
valign="top"><img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/p_top10.gif"
alt="" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td
height="100%" class="secondarytitlehh" width="10%" align="left"
valign="middle" style="background-image:
url(https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/p_bg12.gif)">
<div class="category_title">
<center>

<strong><font size=1><font
color=#990101>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></font></strong>
<br />
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
<img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif>

<span class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
<img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif>
<br />

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td>
</tr>
<table width="160" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" valign="middle">
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat10.png"
width="13" height="6" alt=""></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat11.png" width="100%">
</td>
<td align="right">
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat12.png"
width="6" height="6" alt=""></td>
</tr></table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat13.png">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat13.png"></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="100%"> {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
<td align="right" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat14.png">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat14.png"></td>
</tr></table>

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat15.png"></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat16.png" width="100%">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat16.png"></td>
<td align="right">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/bgavat17.png"></td>
</tr></table>
</td>
</tr>
</table> </center>
<!-- BEGIN profile_field -->

<table width="160" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" valign="middle">
<tr><td>
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</td></tr> <!-- END profile_field -->
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td
valign="top"><img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/p_bott10.gif"
alt="" border="0" /></td></tr>
</table>
</span>


<td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

<td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">

{postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
{postrow.displayed.REPORT_IMG}
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<!-- google_ad_section_start -->
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width: auto">
<tr>

<td style="padding: 0px"><img src="
[You must be registered and logged in to see this link.]

<td style="padding: 0px" background="
[You must be registered and logged in to see this link.]

<td style="padding: 0px"><img src="
[You must be registered and logged in to see this link.]
</tr>
<tr>

<td valign="top" style="padding: 0px"
background="
[You must be registered and logged in to see this link.]
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

<span class="postbody">
{postrow.displayed.MESSAGE}
</span>

</td>

<td style="padding: 0px" background="
[You must be registered and logged in to see this link.]
</tr>
<tr>

<td style="padding: 0px"><img src="
[You must be registered and logged in to see this link.]

<td style="padding: 0px" background="
[You must be registered and logged in to see this link.]

<td style="padding: 0px"><img src="
[You must be registered and logged in to see this link.]
</tr>
</table>
<!-- google_ad_section_end -->

<span class="postbody3">{postrow.displayed.SIGNATURE}</span>
<center><img src=https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/chuky10.gif></center>
<span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
</td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="185">
<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
</td>

<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="2">

<strong><font size=1><font
color=#00bfff><img
src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_latest_reply.gif>Hãy
bấm nút "cám ơn" nếu thấy bài viết của {postrow.displayed.POSTER_NAME}
hay và bổ ích. </font></font></strong><br/>

</td>
</tr>
</table>
</td>

<td>
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->

<div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->

<div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->

<div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->

<div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
</td>

</tr>
<!-- END displayed -->
<!-- BEGIN hidden -->
<tr>
<td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
</tr>
<!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
</table>

</td>
<td align="right" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/pphaio10.jpg">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/pphaio10.jpg"></td>
</tr></table>

<table id="Table_04" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot11.jpg"></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot12.jpg" width="100%">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot12.jpg"></td>
<td align="right">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot10.jpg"></td>
</tr></table></div></div>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">

<!-- Code Blog poster -->
<div align="center">
<center>
<table>
<tr>
<td>
<center>
<p>
<img src=https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/guiban10.gif><br />

<textarea style="width: 500; height: 35"
rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly"
onclick="this.select()" id="embedhtml">Hãy gửi bài viết này
{TOPIC_TITLE} - [You must be registered and logged in to see this link.] qua Yahoo cho bạn bè và
tham gia ủng hộ diễn đàn của chúng mình nhé.^^. Cảm ơn
nhiều!!</textarea></p>
</center></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<!-- / Code Blog poster -->
</table>


<table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop11.jpg"
width="49" height="24" alt=""></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop12.jpg" width="100%">
</td>
<td align="right">
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/cattop10.jpg"
width="49" height="24" alt=""></td>
</tr></table>


<table id="Table_02" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen11.jpg"
width="183" height="44" alt=""></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen10.jpg" width="100%">
</td>
<td align="right">
<img
src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catcen12.jpg"
width="35" height="44" alt=""></td>
</tr></table>
<table id="Table_03" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/ptraio10.jpg">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/ptraio10.jpg"></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="100%">


<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<!-- BEGIN no_post -->
<tr align="center">
<td class="row1" colspan="2" height="28">
<span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
</td>
</tr>
<!-- END no_post -->
<tr align="right">
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%"></td>

<td align="center" nowrap="nowrap"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>

<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>

<td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="185"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<tr>

<td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->

<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<font size="2" face="tahoma"
color="green"><center>.::Yêu cầu gửi bài đúng chuyên mục và
viết tiếng Việt có dấu.::<br />.::Bài viết sưu tầm nên ghi rõ
nguồn.::<br />.::Không sử dụng những ngôn từ nhạy cảm và thiếu
văn hóa.::</font></center>
<font size="2"
face="tahoma" color="red"><b>.::Host up miễn phí: <a
href="http://upanh.com/"target="_blank"><strong><font
size=1><font color=#00bfff><img
src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
đây!</font></font></strong></a> - Hướng dẫn sử
dụng diễn đàn: <a
href="http://diendan.4allvn.info/forum-f41/"target="_blank"><strong><font
size=1><font color=#00bfff><img
src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
đây!</font></font></strong>
</a>::.</b></font>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
<tbody>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>

<td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

<td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN show_permissions -->

<td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
<!-- END show_permissions -->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
<tbody>
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

<td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>

<td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</table>


</td>
<td align="right" background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/pphaio10.jpg">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/pphaio10.jpg"></td>
</tr></table>

<table id="Table_04" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td >
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot11.jpg"></td>
<td background="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot12.jpg" width="100%">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot12.jpg"></td>
<td align="right">
<img src="https://2img.net/h/i1009.photobucket.com/albums/af213/admina2/skinvandon/catbot10.jpg"></td>
</tr></table>


<form
action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->

<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->

<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->

<td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN moderation_panel -->
<td align="center">
<span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
</td>
<td align="center" width="250">
<span class="gensmall"> </span>
</td>
<!-- END moderation_panel -->
</tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
<input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />

<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>


<!-- END viewtopic_bottom -->[/spoiler]

ACP > Display> Template> General> View-topic-body
- Copy và dán code trên vào View-topic-body
- Save và Publish (bấm dấu + màu xanh)

____________tonytuonghnhp___________
TONYTUONG&PHANTHOM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tonytuong.up-with.com
 
Code trang hòang bài viết + chữ ký
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANHVAEM :: DANH MỤC CHÍNH :: GÓC IT FRVI-
Chuyển đến